Rynek zapytań

TRACON ELECTRIC

Podkategorie:

50VA (5) 50VA (5) 250VA (5) 250VA (5) 150VA (5) 150VA (5) 200VA (5) 200VA (5) 400VA (5) 400VA (5) 300VA (5) 300VA (5) 100VA (5) 100VA (5) 630VA (4) 630VA (4) 500VA (4) 500VA (4)

TRACON ELECTRIC

Adres: Ul. Cyniarska 22/205 Telefon: 33 815 04 20
Miasto: 43-300 Bielsko-Biała Fax:
Strona www: http://pl.traconelectric.com E-Mail: polska@traconelectric.pl

Mały transformator jednofazowy 50 VA 230/3-6-12-18-24V, 1 szt.

Kalkulacja

Nr katalogowyNazwa elementuIlośćWalutaCena Katalog.WartośćUpustCena ZakupuWartość Zakupu
TVTR-50-AMały transformator jednofazowy 50 VA 230 ... 1 PLN84,3084,30 0% 84,3084,30


Karta Katalogowa

0672-2007 HU A01
H/54 Tracon Polska Sp. z o.o. � 43-300 Bielsko-Biala, ul. Cyniarska 22/205 � Telefon (033) 815 04 20 � Faks: (033) 815 04 17
www.traconelectric.com � www.traconelectric.pl � E-mail: polska@traconelectric.pl
Transformatory jednofazowe TVTR
Urzdzenia TVTR zapewniaj izolacj obwodu pierwotnego (wejciowego) od obwodu wt�rnego (wyjciowego). Mona stosowa je do
dystrybucji mocy w niskonapiciowych elektrycznych systemach sterowania, sygnalizacji, np. do generowania funkcjonalnego niskiego
napicia bezpiecznego (FELV) zgodnie z norm MSZ HD 60364-4-41 lub do wytwarzania trybu ochronnego z jednym odbiorc wt�rnym.
Transformatory TVTR s jednofazowe dostarczane s w omiu r�nych rodzajach napicia wt�rnego (Usec=3-6-12-18-24-42-110-230 V).
Wszystkie transformatory spelniaj normy PN EN 60742 oraz PN EN 61558. Pod wzgldem ochrony dotykowej s klasyfikowane jako otwarte
(IP00), s przeznaczone do obudowy za pomoc lcznik�w rubowych (IP20). Moce transformator�w s w zakresie 50-630VA. Obw�d wt�rny
posiada wyprowadzenia. moc znamionow zapewnia przy najwikszym napiciu, dlatego przy kolejnych wyprowadzeniach [obwodu wt�rnego]
wraz ze zmniejszajcym si napiciem oddaje proporcjonalnie [mniejsz] moc (patrz dane w tabeli).
Dane techniczne
Znamionowe napicie pierwotne (Upr): 230 V
Znamionowe napicie wt�rne (Usec): 3-6-12-18-24-42-110-230 V
(patrz w tabeli)
Czstotliwo znamionowa: 50/60 Hz
Moc znamionowa: 50 ... 630 VA
Klasa ochrony dotykowej: I. klasa
Klasa ochrony: IP 00
-przy lcznikach: IP 20
Wilgotno wzgldna: 95 %
Temperatura pracy: -5 �C... +40 �C
Klasa izolacji: E (+120 �C)
* zgodnie z wyprowadzeniami napicia obwodu wt�rnego
EN 61558
N O R M A T E C H N I C Z A
EN 60742
N O R M A T E C H N I C Z A
Symbol Tracon
Moc Napicie pierwotne Napicia po stronie
Moc wt�rna *
Maks. prd
znamionowa Upr wt�rnej Usec wt�rny
TVTR-50-A 230 V 3-6-12-18-24 V 6,25-12,5-25-37,5-50 VA 2,08 A
TVTR-50-B 230 V 6-12-18-24 V 12,5-25-37,5-50 VA 2,08 A
TVTR-50-C 50 VA 230 V 12-24-42 V 14,2-28,5-50 VA 1,19 A
TVTR-50-D 230 V 24-42-110 V 10-19-50 VA 0,45 A
TVTR-50-F 230 V 24-230 V 5,2-50 VA 0,21 A
TVTR-100-A 230 V 3-6-12-18-24 V 12,5-25-50-75-100 VA 4,16 A
TVTR-100-B 230 V 6-12-18-24 V 25-50-75-100 VA 4,16 A
TVTR-100-C 100 VA 230 V 12-24-42 V 28,5-57,1-100 VA 2,38 A
TVTR-100-D 230 V 24-42-110 V 21,8-38,1-100 VA 0,90 A
TVTR-100-F 230 V 24-230 V 10,4-100 VA 0,43 A
TVTR-150-B 230 V 6-12-18-24 V 37,5-75-112,5-150 VA 6,25 A
TVTR-150-C 230 V 12-24-42 V 42,8-85,7-150 VA 3,57 A
TVTR-150-D 150 VA 230 V 24-42-110 V 32,7-57,2-150 VA 1,36 A
TVTR-150-E 230 V 42-110-230 V 27,3-71,7-150 VA 0,65 A
TVTR-150-F 230 V 24-230 V 15,6-150 VA 0,65 A
TVTR-200-B 230 V 6-12-18-24 V 50-100-150-200 VA 8,30 A
TVTR-200-C 230 V 12-24-42 V 57,1-114,2-200 VA 4,76 A
TVTR-200-D 200 VA 230 V 24-42-110 V 43,6-76,3-200 VA 1,81 A
TVTR-200-E 230 V 42-110-230 V 36,5-95,6-200 VA 0,86 A
TVTR-200-F 230 V 24-230 V 20,8-200 VA 0,86 A
Male transformatory jednofazowe
Asortyment
H/55
Tracon Polska Sp. z o.o. � 43-300 Bielsko-Biala, ul. Cyniarska 22/205 � Telefon (033) 815 04 20 � Faks: (033) 815 04 17
www.traconelectric.com � www.traconelectric.pl � E-mail: polska@traconelectric.pl
* zgodnie z wyprowadzeniami napicia obwodu wt�rnego
Symbol Tracon
Moc Napicie pierwotne Napicia po stronie
Moc wt�rna *
Maks. prd
znamionowa Upr wt�rnej Usec wt�rny
TVTR-250-B 230 V 6-12-18-24 V 62,5-125-187,5-250 VA 10,41 A
TVTR-250-C 230 V 12-24-42 V 71,4-142,8-250 VA 5,95 A
TVTR-250-D 250 VA 230 V 24-42-110 V 54,5-95,4-250 VA 2,27 A
TVTR-250-E 230 V 42-110-230 V 45,6-119,5-250 VA 1,08 A
TVTR-250-F 230 V 24-230 V 26-250 VA 1,08 A
TVTR-300-B 230 V 6-12-18-24 V 75-150-225-300 VA 12,50 A
TVTR-300-C 230 V 12-24-42 V 85,7-171,4-300 VA 7,14 A
TVTR-300-D 300 VA 230 V 24-42-110 V 65,4-114,5-300 VA 2,72 A
TVTR-300-E 230 V 42-110-230 V 54,7-143,4-300 VA 1,30 A
TVTR-300-F 230 V 24-230 V 31,3-300 VA 1,30 A
TVTR-400-B 230 V 6-12-18-24 V 100-200-300-400 VA 16,66 A
TVTR-400-C 230 V 12-24-42 V 114,2-228,5-400 VA 9,52 A
TVTR-400-D 400 VA 230 V 24-42-110 V 87,2-152,7-400 VA 3,63 A
TVTR-400-E 230 V 42-110-230 V 73-191,3-400 VA 1,73 A
TVTR-400-F 230 V 24-230 V 41,7-400 VA 1,73 A
TVTR-500-C 230 V 12-24-42 V 142,8-285,7-500 VA 11,90 A
TVTR-500-D
500 VA
230 V 24-42-110 V 109-190,9-500 VA 4,54 A
TVTR-500-E 230 V 42-110-230 V 91,3-239,1-500 VA 2,17 A
TVTR-500-F 230 V 24-230 V 52,1-500 VA 2,17 A
TVTR-630-C 230 V 12-24-42 V 180-360-630 VA 15 A
TVTR-630-D
630 VA
230 V 24-42-110 V 137,4-240,5-630 VA 5,72 A
TVTR-630-E 230 V 42-110-230 V 115-301,3-630 VA 5,73 A
TVTR-630-F 230 V 24-230 V 65,7-630 VA 2,73 A
Rozmiary
Rozmiary (mm)
Odleglo otwor�w mocujcych Rozmiary otwor�w
Typ (mm) (mm) Waga
B D E A C J K
TVTR-50 76 80 77 56 50 7 5 1,9
TVTR-100 87 94 87 64 60 8 6 2,7
TVTR-150 102 88 100 83 70 8 6 3,8
TVTR-200 102 95 100 83 76 8 6 4,8
TVTR-250 102 102 96 75 85 11 8 6,5
TVTR-300 120 106 110 90 84 11 8 6,9
TVTR-400 120 110 110 90 88 11 8 7,7
TVTR-500 147 138 135 115 122 11 8 9,6
TVTR-630 147 145 135 115 125 11 8 12,6
Male transformatory jednofazowe
H/56 Tracon Polska Sp. z o.o. � 43-300 Bielsko-Biala, ul. Cyniarska 22/205 � Telefon (033) 815 04 20 � Faks: (033) 815 04 17
www.traconelectric.com � www.traconelectric.pl � E-mail: polska@traconelectric.pl
Dane techniczne
Znamionowe napicie pierwotne (Upr): 400, 230 V
Znamionowe napicie wt�rne (Usec): 6, 12, 24, 42, 230 V
(patrz w tabeli)
Czstotliwo znamionowa: 50/60 Hz
Moc znamionowa: 60 ... 600 VA
Klasa ochrony dotykowej: I. �v. o.
Klasa ochrony: IP 00
-przy lcznikach: IP 20
Wilgotno wzgldna: 95 %
Temperatura pracy: -5 �C... +40
Jednofazowe transformatory separujce TVTRB
Transformatory TVTRB mona stosowa w niskonapiciowych systemach dystrybucji mocy, sygnalizacji i innych do wykonania separacji i do
wytwarzania bardzo niskiego napicia ochrony dotykowej (SELV) zgodnie z MSZ HD 60364-4-41. Pomidzy uzwojeniem pierwotnym a wt�r-
nym znajduje si przekladka izolacyjna. Wr�d transformator�w tego typu znajduj si transformatory bezpieczestwa, kt�re na uzwojeniu
wt�rnym maj napicia bezpieczne poniej 50 V. Wersje kt�re posiadaj napicie na uzwojeniu wt�rnym powyej 50 V s transformatorami
separujcymi.
Wszystkie transformatory spelniaj normy PN EN 60742 oraz PN EN 61558. Pod wzgldem ochrony dotykowej s klasyfikowane jako otwar-
te (IP00), s przeznaczone do obudowy za pomoc lcznik�w rubowych. Moce transformator�w ksztaltuj si w zakresie 60-600VA. Obwody
wt�rne transformator�w z wiksz iloci napi wt�rnych posiadaj wyprowadzenia i zapewniaj moce znamionowe przy najwikszym napi-
ciu, dlatego przy kolejnych wyprowadzeniach [obwodu wt�rnego] wraz ze zmniejszajcym si napiciem oddaj proporcjonalnie [mniejsz] moc
(patrz dane w tabeli).
Symbol Tracon
Moc Napicie pierwotne Napicie wt�rne
Moc wt�rna * Maks. prd wt�rny
znamionowa Upr Usec
TVTRB-60-A 230-400 V 6-12-24 V 15-30-60 VA 2,5 A
TVTRB-60-D 230-400 V 24-42 V 34,3-60 VA 1,43 A
TVTRB-60-F 230-400 V 24-230 V 6,2-60 VA 0,26 A
TVTRB-60-M 60 VA 230 V 12 V 60 VA 5 A
TVTRB-60-O 230 V 42 V 60 VA 1,43 A
TVTRB-60-P 230 V 230 V 60 VA 0,26 A
TVTRB-60-R 400 V 24 V 60 VA 2,5 A
TVTRB-60-S 400 V 230 V 60 VA 0,26 A
TVTRB-100-A 230-400 V 6-12-24 V 25-50-100 VA 4,17 A
TVTRB-100-D 230-400 V 24-42 V 57,1-100 VA 2,38 A
TVTRB-100-F 230-400 V 24-230 V 10,4-100 VA 0,43 A
TVTRB-100-N 100 VA 230 V 24 V 100 VA 4,17 A
TVTRB-100-O 230 V 42 V 100 VA 2,38 A
TVTRB-100-P 230 V 230 V 100 VA 0,43 A
TVTRB-100-R 400 V 24 V 100 VA 4,17 A
TVTRB-100-S 400 V 230 V 100 VA 0,43 A
Asortyment
Male transformatory jednofazowe
* zgodnie z napiciem obwodu wt�rnego
EN 61558
N O R M A T E C H N I C Z A
EN 60742
N O R M A T E C H N I C Z A
H/57
Tracon Polska Sp. z o.o. � 43-300 Bielsko-Biala, ul. Cyniarska 22/205 � Telefon (033) 815 04 20 � Faks: (033) 815 04 17
www.traconelectric.com � www.traconelectric.pl � E-mail: polska@traconelectric.pl
Rozmiary
Rozmiary [mm]
Odleglo otwor�w
Rozmiary otwor�w (mm) Waga
Typ mocujcych [mm]
(kg)
A B C D E F G H I
TVTRB-60 78 56 93 44 56 9 4,8 20 3,6 1,2
TVTRB-100 84 75 98 61 64 9 4,8 24 3,6 1,9
TVTRB-160 96 80 108 70 84 11 5,8 35 3,6 2,4
TVTRB-250 120 (130)** 88 (105) 108 (139) 70 (72) 90 (104) 11 5,8 35 3,6 3,7
TVTRB-400 120 (135) 118 (105) 129 (144) 102 (86) 90 (104) 11 5,8 35 3,6 6,2
TVTRB-600 135 (150) 125 (107) 144 (159) 106 (83) 104 (122) 11 5,8 35 (44) 3,6 8
Male transformatory jednofazowe
Symbol Tracon
Moc Napicie pierwotne Napicie wt�rne
Moc wt�rna * Maks. prd wt�rny
znamionowa Upr Usec
TVTRB-160-B 230-400 V 6-12-24 V 40-80-160 VA 6,67 A
TVTRB-160-D 230-400 V 24-42 V 91,4-160 VA 3,81 A
TVTRB-160-F 230-400 V 24-230 V 16,7-160 VA 0,70 A
TVTRB-160-M 160 VA 230 V 12 V 160 VA 13,34 A
TVTRB-160-O 230 V 42 V 160 VA 3,81 A
TVTRB-160-P 230 V 230 V 160 VA 0,70 A
TVTRB-160-R 400 V 24 V 160 VA 6,67 A
TVTRB-160-S 400 V 230 V 160 VA 0,70 A
TVTRB-250-B 230-400 V 6-12-24 V 62,5-125-250 VA 10,42 A
TVTRB-250-D 230-400 V 24-42 V 142,9-250 VA 5,95 A
TVTRB-250-F 230-400 V 24-230 V 26-250 VA 1,09 A
TVTRB-250-N
250 VA
230 V 24 V 250 VA 10,42 A
TVTRB-250-O 230 V 42 V 250 VA 5,95 A
TVTRB-250-P 230 V 230 V 250 VA 1,09 A
TVTRB-250-R 400 V 24 V 250 VA 10,42 A
TVTRB-250-S 400 V 230 V 250 VA 1,09 A
TVTRB-400-B 230-400 V 6-12-24 V 100-200-400 VA 16,67 A
TVTRB-400-D 230-400 V 24-42 V 228,6-400 VA 9,52 A
TVTRB-400-F 230-400 V 24-230 V 41,74 VA 1,74 A
TVTRB-400-N
400 VA
230 V 24 V 400 VA 16,67 A
TVTRB-400-O 230 V 42 V 400 VA 9,52 A
TVTRB-400-P 230 V 230 V 400 VA 1,74 A
TVTRB-400-R 400 V 24 V 400 VA 16,67 A
TVTRB-400-S 400 V 230 V 400 VA 1,74 A
TVTRB-600-B 230-400 V 6-12-24 V 150-300-600 VA 25 A
TVTRB-600-D 230-400 V 24-42 V 342,9-600 VA 14,29 A
TVTRB-600-F 230-400 V 24-230 V 62,6-600 VA 2,61 A
TVTRB-600-N
600 VA
230 V 24 V 600 VA 25 A
TVTRB-600-O 230 V 42 V 600 VA 14,29 A
TVTRB-600-P 230 V 230 V 600 VA 2,61 A
TVTRB-600-R 400 V 24 V 600 VA 25 A
TVTRB-600-S 400 V 230 V 600 VA 2,61 A
* zgodnie z napiciem obwodu wt�rnego
** Wartoci w nawiasie dotycz wersji z koc�wkami ,,�R" i ,,�S".


Data ostatnich zmian w cenniku TRACON ELECTRIC: 2013-04-02 00:58:00Cenniki udostępnione w serwisie zgodnie z informacją producentów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają wartość netto.