Rynek zapytań

EMITER NET

Adres: Porcelanowa 27 Telefon: 32 730 34 00
Miasto: 40-241 Katowice Fax:
Strona www: http://www.emiter.net.pl E-Mail: emiter@emiter.net.pl

Kabel optyczny zewnętrzny EmiterNet A-DQ2Y 60G 50/125 OM2 UM00 PE

Kalkulacja

Nr katalogowyNazwa elementuIlośćWalutaCena Katalog.WartośćUpustCena ZakupuWartość Zakupu
KOEUM00060B5Kabel optyczny zewnętrzny EmiterNet A-DQ ... 1 PLN16,1716,17 0% 16,1716,17


Karta Katalogowa

Fibre Optic Cable Kabel optyczny
A-DQ2Y 5�1,8 max. 60 F
Rysunek przedstawia kabel z 48 wl�knami
Luna tuba material PBT, tuba wypelniona elem
tiksotropowym
Wypelniacze naturalny PBTF
Centralny el. wzmacniajcy FRP dielektryczny centralny element
wzmacniajcy (redn. 1,3 mm)
Rdze kabla dielektryczny element wzmacniajcy
+ 5 lunych tub (albo wypelniacze)
mocowanych przez wlokno aramidowe
blokujce wod
RIP cord 1� pod izolacj zewntrzn
Izolacja zewntrzna PE czarny, odporny UV
UM00
Zgodnie z IEC 60304
1 � czerwony 7 � brzowy
2 � zielony 8 � fioletowy
3 � niebieski 9 � turkusowy
4 - �lty 10 � czarny
5 - bialy 11 � pomaraczowy
6 � szary 12 � r�owy
Centralny element wzmacniajcy
Central strength member
The picture represents a cable with 48 fibres
Loose buffer tube material PBT, thixotropic gel filled
Fillers PBTF natural
Central strength member water blocking FRP dielectric central
strength member (OD 1,3 mm)
Cable core central strength member + 5 loose
tubes (or fillers), fixed by water blocking
Aramid yarn
RIP-cord 1 � under outer jacket
Outer jacket PE � black , UV stable
According to IEC 60304
1 � red 7 � brown
2 � green 8 � violet
3 � blue 9 � turquoise
4 - yellow 10 � black
5 - white 11 � orange
6 � grey 12 � pink
Application
Application Zastosowanie
Zastosowanie
Design code
Kod kontrukcji
Design
Design Konstrukcja
Konstrukcja
Fibre colour code
Fibre colour code Kod barwny wl�kien
Kod barwny wl�kien
EMITER Sp.z o.o., 40-241 Katowice, ul.Porcelanowa 27, Poland, tel. +48 32 730 34 00 fax +48 32 730 34 01 email:emiter@emiter.net.pl www.emiter.net.pl
Izolacja zewntrzna- czarny
PE
Black PE outer jacket
Luna tuba z wl�knami wiatlowodowymi
wypelniona elem
Gel filled loose tube with optical fibres
Rip cord RIP cord
1st
: red, 2nd
: green, rest of tubes: white , in the case of lower number of
fibres some tubes are replaced by uncoloured fillers
Colour code of tubes
Colour code of tubes Kolory tub
Kolory tub
1. czerwona, 2. zielona, nastpne biale, w przypadku mniejszej iloci
wl�kien, niekt�re tuby s zastpione bezbarwnymi wypelniaczami
This cable is suitable for outdoor use. Kabel znajduje zastosowanie w instalacjach zewntrznych.
ver. 05 20.3.2012
Page / Strona 1/2
Kabel optyczny EmiterNet
Kolor nadruku bialy
Metoda nadruku INK-JET
Nadruk nazwa, typ kabla i wlokien, znacznik dlugoci co 1 m
�1%
Maksymalny sila nacigu (instalacja) *E1A 400 N
Sila zrywajca *E3 1000 N/10cm
Odporno udarowa *E4 3 uderzenia (w/6N.m)
Min.promie gicia *E11A 15� rednica kabla (bez obcienia)
Min.promie gicia *E11B 20� rednica kabla (z obcieniem)
Wielokrotne zaginanie *E6 2.000 cykli (100mm / 2kg)
Suplenie *E10 40mm
Skrcanie *E7 10 cykli �180� , 45 cm / 1 kg
5 cykli �360� , 45 cm / 1 kg
Odporno na wilgo *F5 odporny
Zakres temperatur *F1
instalacja -5 �C to + 50 �C
praca (uytkowanie) -40 �C to + 70 �C
skladowanie -40 �C to + 70 �C
Normatywna masa kabla (oblicz.) 27 kg/km
Standardowa dlugo 2100 m, 4100 m, zgodnie z zam�w.
Rozmiar bbna (sklejka) 75,5�30�39 cm (2100 m)
100�64�60 cm (4100 m)
rednica lunej tuby. 1,75 � 0,05 mm
Nom. grubo izolacji zewn. 0,5 (min. 0,4) mm
Nom. rednica zewn. kabla (oblicz.) 5,8
* IEC 60794-1-2
Okres uytkowania kabla � min. 30 lat
Kabel optyczny EmiterNet A-DQ2Y 48E 9/125 G.652D UM00 ilo xxxx m
Print colour white
Print method INK-JET
Print legend name, type of cable and cores, length marking @ 1
m intervals
Max. tensile strength (installation) *E1A 400 N
Crush resistance *E3 1000 N/10cm
Impact resistance *E4 3 impacts (w/6N.m)
Min. bend radius (long term) *E11A 15� cable diameter (no load)
Min. bend radius (short term) *E11B 20� cable diameter (load)
Repeat bending *E6 2.000 cycles (100 mm / 2 kg)
Kink *E10 40 mm
Torsion *E7 10 cycles �180� , 45 cm / 1 kg
5 cycles �360� , 45 cm / 1 kg
Moisture resistance *F5 passed
Temperature range *F1
installation -5 �C to + 50 �C
operation -40 �C to + 70 �C
storage -40 �C to + 70 �C
Cable informative nominal weight(calc.) 27 kg/km
Standard put-up length 2100 m, 4100 m
Drum size (plywood) 75,5�30�39 cm
100�64�60 cm
Loose tube nominal diameter 1,75 � 0,05 mm
Outer jacket nominal thickness 0,5 (min. 0,4) mm
Cable diameter approx. 5,8 mm
* IEC 60794-1-2
Cable life time - minimum 30 years
Kabel optyczny EmiterNet A-DQ2Y 48E 9/125 G.652D UM00 quantity xxxx
m
Fibre Optic Cable Kabel optyczny
Sheat Marking
Sheat Marking Oznaczanie
Oznaczanie
Mechanical and Environmental properties
Mechanical and Environmental properties Wlaciwoci mechaniczne i rodowiskowe
Wlaciwoci mechaniczne i rodowiskowe
Order example
Order example Przyklad zamawiania
Przyklad zamawiania
Design code
Kod kontrukcji
EMITER Sp.z o.o., 40-241 Katowice, ul.Porcelanowa 27, Poland, tel. +48 32 730 34 00 fax +48 32 730 34 01 email:emiter@emiter.net.pl www.emiter.net.pl
ver. 05 20.3.2012
Fibre Type
Fibre Type Typy wl�kien
Typy wl�kien
Single mode fiber 9/125
Multi mode fiber 50/125
Multi mode fiber 62,5/125
See the Fibre Specification sheet
Wlokno jednomodowe 9/125
Wl�kno wielomodowe 50/125
Wl�kno wielomodowe 62,5/125
Zobacz specyfikacj techniczn wl�kien
A-DQ2Y 5�1,8 max. 60 F UM00
Informacje zawarte w tej specyfikacji mog ulec zmianie w kadej chwili.
Prosz o kontakt z dz.technicznym celem uzyskania aktualnej wersji.
Information contained in this data sheet is subject to change without prior notice
We recommend require the latest version of this specification
Page / Strona 2/2
Kabel optyczny EmiterNet


Data ostatnich zmian w cenniku EMITER NET: 2014-07-21 14:39:44Cenniki udostępnione w serwisie zgodnie z informacją producentów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają wartość netto.